Kontakt

ul. Ołbińska 19
50-233 Wrocław
tel. +48 606 674 128
tel./fax +48 71 740 00 02
tron@tron.net.pl
www.tron.net.pl

 

Katalog SEO

Katalog Stron WWW

Katalog stron

Oprogramowanie dla Aptek

  

TRistan –  Oprogramowanie dla Zarządców Nieruchomości

 

TRistan - Rozwiązania dla Nieruchomości jest kolejną odsłoną produkowanego przez naszą firmę programu do wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwach. Aktualna wersja 2.5 została wzbogacona o nowe rozwiązania, nowoczesny interfejs użytkownika. Podobnie jak poprzednie wersje, program zawiera zestaw narzędzi przeznaczonych do kompletnej obsługi przedsiębiorstwa zajmującego się komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami. W aktualnej wersji wymaga pełnego wdrożenia, z uwagi na dodatkowe składniki takie jak: bazy danych, ustalenie uprawnień, sparametryzowanie programu dla danej firmy.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całością programu. Elektroniczny Przewodnik Użytkownika programu TRistan został stworzony głównie w celu szybkiego zaznajomienia Państwa z podstawowymi funkcjami. W przypadku bardziej szczegółowych pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny udzielimy Państwu niezbędnych informacji.

 

 

Podstawowe cechy programu:

Technologia Klient – Serwer umożliwia prace wielostanowiskową. Aplikacja klienta działa na systemie operacyjnym Windows 2000/XP/Vista. Serwer danych pod kontrolą darmowego systemu Linux wraz z darmową bazą danych MySQL lub PostgreSQL minimalizują koszty z zachowaniem wysokiej wydajności i bezawaryjności. Wykorzystane w niej mechanizmy nie tylko mocniej integrują program ale również umożliwiają szybszy dostęp do danych. większą elastyczność w prezentowaniu zestawień i raportów oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach.

Wspólna baza danych dla wszystkich produktów pakietu. Informacje wprowadzone w obrębie jednego z modułów programu natychmiast dostępne są dla pozostałych, zwiększając tym samym szybkość i efektywność pracy z programem.

Modyfikacje i parametryzacja platformy.
Dość istotnym elementem dobrego programu informatycznego jest możliwość jego pełnej modyfikacji i parametryzacji. Dzięki swej elastyczności, TRistan umożliwia dokładne dostosowanie oprogramowania do rzeczywistych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie - począwszy od wyglądu stanowiska pracy w systemie, a skończywszy na najbardziej złożonych operacjach księgowych czy tworzeniu nowych funkcjonalności. Taka budowa programu to duża swoboda użytkowania, pozwalająca na bezstresową adaptację użytkowników jak i funkcjonalności w programie, a jednocześnie podnosi komfort pracy wszystkich użytkowników.

Integracja elektroniczna i importy danych.
Program umożliwia szybką integrację pakietu z innymi programami działającymi w firmie. TRistan spełnia role integratora danych. Możliwy jest zarówno import, jak i eksport danych praktycznie, do każdej bazy danych.

Wdrażanie Programu TRistan. Wdrożenie programu TRistan to złożony proces. Aby zagwarantować zakończenie przedsięwzięcia pełnym sukcesem proces ten można podzielić na następujące etapy:

1. Analiza wymagań Klienta. Ma na celu opracowanie planu modyfikacji oprogramowania w celu dopasowania TRistana do indywidualnych potrzeb Klienta. Wynikiem analizy jest Dokument Analizy Przedwdrożeniowej (DAP) który, zawiera dokładny opis wymaganych funkcjonalności oraz harmonogram wdrożenia. Na podstawie tych danych Klient może podjąć w pełni świadomą decyzję o zakupie licencji i wdrożeniu rozwiązania.

2. Użytkowanie Platformy. Działanie to ma na celu dostarczenie firmie w pełni funkcjonalny program zmodyfikowany według potrzeb Klienta. Obejmuje takie etapy jak: modyfikacje oprogramowania, instalacja i konfiguracja, migracja danych oraz testy całości przy jednoczesnym prowadzeniu szkoleń personelu.

3. Instalacja i Oddanie TRistana do użytku. W raz z naszymi analitykami następuje uruchomienie programu z zachowaniem pełnej gotowości serwisowej. W trakcje asysty często są przeprowadzane dodatkowe szkolenia oraz drobne modyfikacje i poprawki. Proces zostaje zakończony podpisaniem protokołu przekazania gotowego programu do eksploatacji.

Jako autor i producent programu jesteśmy w stanie spełnić najbardziej wyszukane potrzeby informatyczne Klienta z zakresu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Klient może otrzymać wersję programu dostosowanego do jego potrzeb. Za pomocą mechanizmu „wtyczek” jak i szerokiego systemu importów i eksportów można tworzyć dodatkowe funkcjonalności. TRistan umożliwia szybką integrację z innymi programami działającymi w firmie. Możliwy jest zarówno import, jak i eksport danych praktycznie, do każdej bazy danych.

 

 

W skład programu TRistan wchodzą następujące moduły:

 

Kontrahenci

Moduł ten służy do gromadzenia i przechowywania informacji o kontrahentach, które są następnie wykorzystywane w pozostałych częściach programu. Kontrahenta możemy opisać za pomocą zestawu danych podstawowych, różnych w zależności od typu kontrahenta (firma, spółka, osoba, pracownik, inne) oraz danych teleadresowych i danych osób kontaktowych takich jak: Adresy ( siedziba, korespondencyjny, zamieszkania) Kontakty ( telefon, fax, email, strona www, telefon komórkowy) Osoby kontaktowe ( członek zarządu, dyrektor, księgowa, sekretarka itp. )

CRM
Moduł CRM (ang. Customer Relationship Management) czyli Zarządzanie relacjami z klientami pozwala na ewidencję wszystkich zdarzeń dotyczących kontaktów z klientami firmy. Kontakty z klientem można bardzo dokładnie opisać, można zdefiniować zdarzenie powiązane, dodać odpowiednie powiadomienia dla użytkowników systemu o zbliżającym się terminie zdarzenia, a także dołączyć do zdarzenia zewnętrzne pliki graficzne czy też dokumenty w formacie ".pdf". W module tym możliwe jest także przeglądanie kontaktów z klientami w widoku z ścieżkami powiązań między zdarzeniami. Dzięki funkcjonalności modułu CRM można w prosty sposób usprawnić i uporządkować kontakty z klientami.

Infrastruktura
Moduł ten jest odpowiedzialny za bardzo szczegółowy opis nieruchomości wraz z wizualną reprezentacją struktury nieruchomości w formie drzewa. Nieruchomość możemy opisać przez zespół budynków, w skład których wchodzą kondygnacje, moduły, pomieszczenia. Wszystkie te elementy możemy dokładnie opisać poprzez wspólne właściwości elementów nieruchomości takie jak: powierzchnie, ilustracje, ewidencje, proponowane ceny.

Umowy
Moduł ten służy do rejestracji umów najmu między wynajmującym a, najemcą. Posiada bardzo rozbudowany system opisu umowy, pozwala szybko i łatwo wprowadzić wszystkie wymagane warunki umowy wraz z wszystkimi możliwymi załącznikami. Program posiada bardzo rozbudowany system tworzenia aneksów do umów pozwalający modyfikować parametry umowy na zadane okresy. Moduł generuje raz w miesiącu propozycje obciążeń faktur na podstawie czynszów, kosztów eksploatacyjnych, mediów i powierzchni wynajmowanej zawartej w umowie.

Zgłoszenia
Moduł ten odpowiedzialny jest za rejestrację zgłoszeń przekazywanych przez wynajmującego najemcy. Zgłoszone awarie, usterki, problemy dzięki programowi powiadomień automatycznie trafiają do odpowiedzialnych lub wybranych innych użytkowników programu po stronie najemcy. Zgłoszenie zawiera w swoim opisie wszystkie wymagane dane dot. usterki, awarii itp.. W module tym tworzymy zlecenie na podstawie zgłoszenia lub grupy zgłoszeń. Obsługiwane następnie w module Zlecenia.

Zlecenia
Moduł ten służy do rejestrowania globalnych zleceń firmy jak również do grupowania zgłoszeń w jedno zlecenie dla podwykonawcy. Przykład: Zgłoszono awarie windy (zgłosiło kilku najemców) w module zleceń powstaje jedno zlecenie naprawy windy (kierowane jest do podwykonawcy). Informacje o zleceniu dzięki programowi powiadomień automatycznie trafia do wyznaczonych użytkowników systemu.

Poczta
Moduł Poczta to nic innego jak globalny rejestr korespondencji dla firmy. Rejestrowana poczta może być zarówno konwencjonalnym listem, przesyłką, jak również faxem czy mailem. Poczta jest dzielona ze względu na przychodzącą i na wychodzącą. Do każdej, poczty poprzez moduł ilustracji dołączyć można pliki PDF lub zeskanowane dokumenty. Po dodaniu nowej korespondencji do systemu, wybrani użytkownicy zostaną automatycznie powiadomieni o „nowej poczcie” poprzez mechanizm powiadomień.

Zadania
Moduł służący do wyświetlania powiadomień, potwierdzeń i przypomnień generowanych przez wszystkie moduły systemu TRistan dla danego użytkownika. Główne okno złożone jest z listy wyboru typu zadań, samej listy oraz szeregu filtrów pomagających w sposobie wyświetlania zadań ze względu na odpowiedni status (nowe, otwarte, zakończone, anulowane).

Przychody
Funkcjonalność pozwalająca na ewidencję dokumentów sprzedaży tworzonych przez użytkownika z proponowanych obciążeń wpływających z innych modułów systemu np. umowy lub wprowadzanych ręcznie przez użytkownika. Moduł umożliwia wielokrotne przewalutowania propozycji obciążeń.

Koszty
Moduł koszty pozwala na prowadzenie ewidencji i rozliczanie dokumentów zakupu np. faktur zakupowych i inwestycyjnych. W module tym zaimplementowano obieg dokumentu faktury kosztowej (audyt, uznanie, dostarczenie i stworzenie kosztu).

Księgowość
Moduł służy do prowadzenia Pełnej Księgowości w Firmie. Funkcjonalność obejmuje prowadzenie dziennika księgi głównej, planu kont, kwalifikatora kosztów, rejestru sprzedaży i zakupów VAT, ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia, wpłaty i wypłaty, windykację wraz z monitoringiem, kasę, operacje bankowe, ewidencję pożyczek i kredytów. Dodatkowo moduł rozbudowany jest o system raportów analityki i statystyki.

Refaktury
Moduł służący do refakturowania kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości głównie od strony mediów. Moduł pozwala na dynamiczne rozdzielanie kosztów na najemców w zależności od indywidualnych parametrów zawartych w umowach.

Rozrachunki
Moduł, który ma za zadanie rozliczać firmy z ich kontrahentami na poziomie dokumentów. Do modułu rozrachunków trafiają informacje o wszystkich fakturach sprzedażowych i kosztowych oraz pozycjach wyciągów bankowych i dokumentach KP/KW o ile podczas ich tworzenia zaznaczono odpowiednią opcję. Na podstawie napływających dokumentów, tworzone są dokumenty rozrachunkowe, których lista jest głównym elementem okna modułu rozrachunków.

Bank
Moduł Banków umożliwia zarządzanie numerami kont bankowych oraz wyciągami bankowymi z kont spółki. Pozwala na przypisanie do spółki wielu kont bankowych i prowadzenie ewidencji.

Kasa
Moduł ten służy do rejestracji operacji gotówkowych. Zapewnia całościową obsługę dokumentów KP i KW oraz zbiorczych raportów kasowych umożliwiając kontrolę przepływu środków pieniężnych w kasie firmy/spółki. Każda spółka może posiadać wiele kas, np. do rozliczeń w różnych walutach.

Administracja
Moduł ten jest odpowiedzialny za pełne skonfigurowanie systemu jak i ustalenie uprawnień dla użytkowników z niego korzystających.

 

Elektroniczny Przewodnik Użytkownika Systemu TRistan

Na naszej stronie są używane pliki cookie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich korzystanie. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej. Zamknij [X]