Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stworzyliśmy zintegrowaną platformę TRistan, której funkcje wspomagają zarządzanie zasobami firmy. Nowoczesne narzędzia systemowe zaprojektowane przez specjalistów TRon pozwalają w pełni wykorzystywać zgromadzone informacje w firmie i przetwarzać je w efektywne procesy biznesowe. Zaletami platformy jest duża skalowalność i unikalność w skali światowej większości rozwiązań. Nowatorskie rozwiązania informatyczne zapewniają poprawność wszelkich danych wprowadzanych przez użytkowników na każdym etapie pracy na platformie.

Podstawowa wersja platformy i jej odpowiednich rozwiązań dla danej gałęzi przemysłu pozwala efektywnie uporządkować zasoby informacyjne firmy, zagwarantować błyskawiczny dostęp do szczegółów prowadzonej sprawy, postępowania czy operacji finansowej. Platforma jest mocno skalowalna, co pozwala z niej stworzyć rozwiązania z zakresu ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), CRM (Customer Relationship Management - Zarządzanie Relacjami z Klientami), dodać rozwiązanie elektronicznego obiegu dokumentów DMS (Document Management System). Możliwe jest też stosowanie rozwiązań mieszanych.

Dużym plusem platformy TRistan jest to, iż każdy z modułów może działać niezależnie, co w efekcie daje możliwość wdrożeń poszczególnych obszarów (samodzielnie) jak i całych funkcjonalności składających się na systemy typu ERP czy CRM.

Budowa platformy umożliwia jej modyfikację na wzór struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, możliwość definiowania menu, słowników, przekrojów i podsumowań wedle potrzeb użytkownika to tylko niektóre z cech systemu, zwiększających efektywność pracy. Proponowany w platformie układ poszczególnych modułów oraz pozycji w menu może być w prosty sposób zmieniony zgodnie z życzeniem użytkownika.

Jako autor i producent platformy jesteśmy w stanie spełnić nawet najbardziej wyszukane potrzeby informatyczne klienta z zakresu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Każdy klient może oczekiwać własnej wersji programu dostosowanej do jego potrzeb. Za pomocą mechanizmu „wtyczek” jak i szerokiego systemu importów i eksportów można tworzyć dodatkowe funkcjonalności. Platforma umożliwia szybką integrację z innymi programami działającymi w firmie. Możliwy jest zarówno import jak i eksport danych praktycznie, do każdej bazy danych.

Podstawowe moduły

Elektroniczny Przewodnik Użytkownika Systemu

Zestawienie przedstawia wszystkie możliwe moduły platformy.

Więcej informacji...
 

Pomoc Techniczna

wszelkie pytania prosimy kierować :  TRon
  ul. Czajkowskiego 75
  51-147 Wrocław
  tel./fax 071 785 46 52
  tron@tron.net.pl
  www.tron.net.pl